На првој страни сајта
Информације о компанији
Галерија
Опрема компаније
Купити опрему
Контакт
Цене за опрему
Патенти и документација
Типичне кантракти
Presentation


Комплекси пипелинед са DSKA - 4М - 1250 и ДДКА - 4М - 2500 превозе угаљ из отворене рез. Продуктивност 2000 тон на сат .


"ITA ATR"