На првој страни сајта
Информације о компанији
Галерија
Опрема компаније
Купити опрему
Контакт
Цене за опрему
Патенти и документација
Типичне кантракти
Presentation


Комплекси за сортирање. (на 2, 3, 4 или више класе). SKA -4М -1250; SKA -4М -1000; SKA-4М-600; SKA-4М-300. DSKA – 4М – 300 (3 класе)


"ITA ATR"