На првој страни сајта
Информације о компанији
Галерија
Опрема компаније
Купити опрему
Контакт
Цене за опрему
Патенти и документација
Типичне кантракти
Presentation


Киселевск Истовара пруге аутомобиле , за дробљење-сортирање комплекси DSKA-4М -600 Продуктивност 1000 тон на сат . Класа. 0-25 ; 25-200.


"ITA ATR"